Hladno oružje i zaštitna oprema iz kulturno povijesne zbirke Dvora Veliki Tabor

Ovom izložbom predstavljamo vrlo vrijedne primjerke hladnog oružja i zaštitne opreme koju je naš muzej sakupio u proteklih 10 –ak godina.


Izloženi primjerci mačeva, noževa, zaštitnih oklopa vraćaju nas u davno doba kada su kasnosrednjovjekovnim plemićkim gradom Velikim Taborom odzvanjali odvažni koraci njegovih vlasnika - moćnih grofova Celjskih, Vitovaca ili pak Rattkaya.


Hladno oružje i zaštitna oprema iz Dvora Veliki Tabor datiraju se u razdoblje od 13. do 19. stoljeća.