Novosti i najave

Otvorenje zajedničke izložbe Dvora Veliki Tabor i Pokrajinskog muzeja Celje Veronika Deseniška v slovensko-hrvaškem spominu

18. lipnja, 2018.

U godini Europske kulturne baštine, sa kolegama iz Pokrajinskog muzeja Celje kreirali smo izložbu posvećenu Veroniki Desinićkoj.
Izložba će biti otvorena u srijedu, 27. lipnja 2018. godine, u 18 sati u Staroj grofoviji na Muzejskom trgu 1 u Celju.
Autorice izložbe i tekstova u popratnom katalogu su: mag. Rolanda Fugger Germadnik (Pokrajinski muzej Celje) i mag. Kristina Pavlović (Dvor Veliki Tabor)

Samo u večeri otvorenja izložbe bit će prilika pogledati originalni dokument, datiran 24. kolovoza 1426. koji se čuva u Arhivu republike Slovenije, a u kojem je imenom navedena Veronika kao supruga grofa Fridrika II. Celjskog.
Do kraja izložbe, 17. listopada 2018. umjesto spomenutog originala bit će izložen ručno ispisan faksimil dokumenta napravljen s dopuštenjem Arhiva Republike Slovenije.

čitaj više

Natječaj za izvedbu projekata umjetničkih i kreativnih intervencija u prostoru Dvora Veliki Tabor i oko njega na temu „Legenda o Veroniki Desinićkoj“

01. lipnja, 2018.

MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
DVOR VELIKI TABOR
raspisuje
natječaj za projekte land arta, skulptura i instalacija u interijeru ili eksterijeru Dvora Veliki Tabor –
„Veronika u i oko Velikog Tabora“

Prijava: 1. rujna 2018.
Mjesto: Desinić, Dvor Veliki Tabor

Muzeji Hrvatskog zagorja – Dvor Veliki Tabor otvaraju natječaj za izvedbu projekata umjetničkih i kreativnih intervencija u prostoru Dvora Veliki Tabor i oko njega na temu „Legenda o Veroniki Desinićkoj“. Pod umjetničkim i kreativnim intervencijama podrazumijevaju se projekti za izradu land arta, skulptura i instalacija u interijeru ili eksterijeru Dvora Veliki Tabor.
Svaki poslani projekt treba uključivati tekstualni opis ideje i vizualnu interpretaciju iste (crtež, fotografija, skica, maketa…)

čitaj više

Uz Međunarodni dan muzeja

18. svibnja, 2018.

U povodu Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja 2018. u Dvoru Veliki Tabor dodijelili smo NAGRADE ZA DJEČJE RADOVE I OBLIKOVALI KALEŽE uz pomoć ekipice iz Lovrana i uz upute naše muzejske pedagoginje, Kristine Pavlović. Rattkayeva lađa stigla je do Meksika! Time smo završili ovogodišnju 23. edukativno-muzejsku akciju s temom lađe. Djeci koja su tijekom prošlih mjesec dana prolazila naših 10 interaktivnih panoa i crtala indijanca Tarahumaru, kao i lađu na kojoj bi sami plovili spremili smo nagradne pakete. Nagrade, koje ćemo djeci poslati poštom, dobili su: Heda Dunđerović iz Osijeka, Toma Dadić iz Zagreba (3.c razred), te Luka Motušić (6 god.) iz Umaga - za crteže Tarahumara, a najljepšu lađicu na panou nacrtala je Jana Žerajv iz Huma na Sutli. Čestitamo nagrađenima, a svima koji su se igrali (bilo je oko 300 djece i njihovih roditelja) zahvaljujemo na dolasku u Tabor. Posebnu nagradu dat ćemo 6-ogodišnjem dječaku Ivanu Dubravcu za modernističkoga Tarahumaru.

čitaj više