Prijavite svoj projekt/program za manifestaciju LegendFest u 2019.

Pozivamo sve umjetnike iz bilo kojeg područja umjetnosti da prijave sadržaj te program za jedan od LegendFest manifestacija u ovoj godini. Rok za prijavu projekata je 31.05.2019. U nastavku podsjećamo na teme, lokacije i termine ovogodišnjih festivala:

Božanski boj na prostoru ŽRNOVNICE I PODSTRANE – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA – 29. i 30. 06. 2019. 

Krsnici i Vile – PIĆAN – ISTARSKA ŽUPANIJA – 26. i 27. 07. 2019.

Zmajevi – DVOR VELIKI TABOR – KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA – 24. 08. 2019.

Kliknite na prijavnicu za sudjelovanje u programu LegendFest 2019. i prijavite svoj projekt:

Ispunjene prijavnice proslijedite na:

info@legendfest.hr ili valkulture@hi.t-com.hr