Zbirke

Muzejsko gradivo Dvora Veliki Tabor je razvrščeno v sedem zbirk:
– Prazgodovinska arheološka zbirka
– Srednjeveška arheološka zbirka
– Arheološka zbirka Vrbovec
– Kulturno-zgodovinska zbirka
– Zbirka družine baronov Kavanagh
– Etnografska zbirka
– Likovna zbirka

V Dvoru Veliki Tabor so leta 2013 ustanovili dva oddelka: arheološki in kulturno-zgodovinski oddelek.

Arheološki oddelek Dvora Veliki Tabor zajema vse tri arheološke zbirke: prazgodovinsko, srednjeveško ter zbirko Vrbovec.
Vodja arheološkega oddelka: Jelena Bužanić, kustodinja
Tel: ++385 (0) 49 374 979

V Kulturno – zgodovinski oddelek sta uvrščeni kulturno-zgodovinska zbirka in zbirka družine baronov Kavanagh.
Vodja kulturno-zgodovinskega oddelka: Nadica Jagarčec, muzejska svetovalka
Tel: ++385 (0) 49 374 971

Prazgodovinska arheološka zbirka

Prazgodovinsko arheološko zbirko sestavljajo najdbe iz arheološkega najdišča Špičak, kjer se je življenje začelo formirati v pozni bronasti dobi. To potrjujejo raziskani materialni ostanki iz nadzemnih stanovanjskih objektov, ki so jih odkrili na akropoli ostankov gradu Špičak. Gradivo s te lokacije je prispelo v muzej zahvaljujoč donaciji vodje raziskovanja, dr. Ivančice Pavičić.

Vodja zbirke: Jelena Bužanić, kustodinja

Srednjeveška arheološka zbirka

Srednjeveška arheološka zbirka je po eni strani sestavljena iz predmetov, ki so se znašli v Velikem Taboru kot del zapuščine g. Josipa Štimca, drugi del pa predstavljajo predmeti, ki so bili zbrani med konservatorsko-restavratorskimi posegi na dvorcu. Ob arheološkem nadzoru pri izvajanju obnovitvenih del Velikega Tabora leta 2006 je bila zbrana velika količina pečnic in keramike, ki so jo kasneje restavrirali in danes predstavljajo jedro srednjeveške zbirke. Zbirko še naprej dopolnjujemo s predmeti iz lastnega najdišča, do katerih prihajamo s stalnim arheološkim raziskovanjem.

Vodja zbirke: Jelena Bužanić, kustodinja

Arheološka zbirka Vrbovec

Arheološka zbirka Vrbovec hrani gradivo iz najdišča srednjeveškega plemiškega gradu Vrbovec, ki ga je sistematsko, v več letih, raziskoval Inštitut za arheologijo. Gradivo iz arheološkega najdišča Vrbovec je prispelo v muzej kot zaokrožena celota, že popolnoma sistematizirana in obdelana s strani vodje raziskovanja, dr. Tatjane Tkalčec.

Vodja zbirke: Jelena Bužanić, kustodinja

Kulturno-zgodovinska zbirka

Kulturno-zgodovinska zbirka zbira in hrani predmete, ki ilustrirajo materialno kulturo, nastalo v hrvaškem Zagorju in okoliških regijah v obdobju od 14. do sredine 20. stoletja in pričajo o družbeno-političnih dogodkih ter kulturno-gospodarskem življenju hrvaškega Zagorja in njegove okolice v preteklih stoletjih.

Vodja zbirke: Nadica Jagarčec, muzejska svetovalka

Zbirka družine baronov Kavanagh

Zbirka družine baronov Kavanagh hrani predmete, pridobljene z donacijo iz Malega Tabora, ki je bil od začetka 19. do sredine 20. stoletja v lasti te družine. Ta zbirka je sestavljena iz papirnatega gradiva (korespondenca, seznami, dokumenti, rokopisi, pogodbe, knjige, časopisi), pohištva in nekaj drobnega inventarja.

Vodja zbirke: Paul Lekaj, kustos

Etnografska zbirka

Etnografska zbirka združuje predmete tradicionalnega kmečkega gospodinjstva in kmečkega gospodarstva hrvaškega Zagorja. Večino predmetov je muzeju podaril Ivica Špoljar in so prispeli v muzej kot del dediščine g. Josipa Štimca. Zbirka se še naprej dopolnjuje. Gre za predmete kmečkega hišnega inventarja, posebej kuhinjskega, poljedelsko orodje in naprave. Prav tako je tukaj zbran del etnološke dediščine zagorskih vinskih kleti oziroma zagorskih zidanic (sodi, brente, preše).

Vodja zbirke: Renata Dečman, višja kustodinja

Likovna zbirka

Likovna zbirka zbira umetniška dela, ki so jih navdihnili Veliki Tabor, Legenda o Veroniki Deseniški, hrvaško Zagorje ter dela slikarja Otona Ivekovića.

Vodja zbirke: Renata Dečman, višja kustodinja