Veliki Tabor v svetlobi odkritij

Ta razstava je bila odprta ob otvoritvi Dvora Veliki Tabor leta 2007 po restavriranju in obnovi poznogotskega palasa. Na razstavi Veliki Tabor v svetlobi odkritij so predstavljene raziskave in dela na Velikem Taboru, ki so bila izvedena med leti 1995 in 2007 in financirana s sredstvi Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.