Konservatorsko-restavratorska dela

Čeprav so v 20. stoletju občasno izvajali najnujnejša popravila na najbolj ogroženih delih Velikega Tabora, se je prva sistemska konservatorska raziskava pod vodstvom Hrvaškega restavratorskega zavoda in s financiranjem Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške začela šele sredi devetdesetih let, ko so izvedli raziskave na velikotaborskem palasu in dvoriščnem stebrišču.

Z restavriranjem in rekonstrukcijo dotrajanih toskanskih stebrov (pritličje, 1. in 2. nadstropje) so v letih od 2001 do 2005 sanirali dvoriščno stebrišče. Jeseni leta 2007 se je z dokončanjem restavratorskih del na pročelju in notranjosti palasa končala prva faza obnove najstarejšega dela Velikega Tabora, ki so ga takrat odprli za obiskovalce z razstavo Veliki tabor v svetlobi odkritij. O velikem zanimanju javnosti za Veliki Tabor priča veliko število obiskovalcev, ki so v prvih desetih mesecih leta 2008 obiskali in si ogledali dvorec Veliki Tabor (več kot 25 000).
Konec leta 2008 se je začela druga faza obnove. Nadaljevali so s konservatorsko raziskavo in deli, s katerimi so uredili vsa zunanja pročelja vseh renesančnih stolpov in obrambnih zidov, obnovili vse strehe ter napravili celovito konstruktivno sanacijo. Zaradi obsežnosti del je dvorec Veliki Tabor ponovno zaprl svoja vrata za obiskovalce.

Poleg obsežnih gradbenih del je bila izvedena tudi multidisciplinarna raziskava, katere rezultate je skupaj s predlogi prezentacije in smernicami za obnovo predstavil Hrvaški restavratorski zavod v treh elaboratih s skupno osmimi zvezki.

Z zaključkom druge faze obnovitvenih del na dvorcu Veliki Tabor konec leta 2011 so začeli funkcionirati delovni prostori muzeja Dvor Veliki Tabor, pripravili in opremili so sobo za namestitev in hrambo muzejskega gradiva. Druga faza del se je zaključila 13. novembra 2011 in od takrat je obiskovalcem ponovno omogočen dostop do Velikega Tabora in ogled razstav v poznogotskem palasu, medtem ko notranjost renesančnih stolpov še čaka na dokončanje obnove in novo muzejsko postavitev.

Hkrati z obnovo so bile izvedene tudi arheološke raziskave na pritličju polkrožnih stolpov, arheološki nadzor nad posameznimi izkopavanji okoli Velikega Tabora in raziskave na posameznih delih zunanjega obrambnega prstana (južna in severna stražarnica, poskusna sondažna raziskava na bastionu s sondo, vhodni stolp pri bastionu). Te raziskave so pripeljale do zelo dragocenih arheoloških ugotovitev (od determiniranja posameznih delov arhitekture do številnih najdb pozno srednjeveške keramike). Prav na podlagi velikega števila najdenih fragmentov pečnic so uspeli restavrirati in rekonstruirati tri renesančne zidane lončene peči v Velikem Taboru.