Veliki Tabor uoči i za vrijeme Drugoga svjetskog rata

KATALOG
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2023.

TRAGOM TABORGRADSKIH LEGENDI

PUBLIKACIJA
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2023.

Obitelj Ratkaj (Rattkay)

PUBLIKACIJA
AUTOR: Kristina Pavlović
GODINA: 2023.

Čuvari etnografske baštine u Velikom Taboru (2. izdanje)

KATALOG
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2022.

CIJENA: 4,00 € / 30,14 kn

DVOR VELIKI TABOR - Muzej koji "šapuće priče" (2. izdanje)

PUBLIKACIJA
AUTOR: Kristina Pavlović
GODINA: 2022.

CIJENA: 2,00 € / 15,07 kn

Rattkayi Velikotaborski i Crkva

KATALOG
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2022.

Na konju u Muzeje

PUBLIKACIJA
AUTOR: Tatjana Brlek, Jelena Bužanić, Lorka Lončar Uvodić, Kristina Pavlović, Petra Šoltić
GODINA: 2022.

Legenda o Veroniki Desinićkoj

PUBLIKACIJA
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2022.

Čuvari etnografske baštine u Velikom Taboru

KATALOG
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2021.

Veliki Tabor u 20. stoljeću

DEPLIJAN
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2021.

Taborgradske priče i lutkarske predstave

DEPLIJAN
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2020.

Meluzina

PUBLIKACIJA
AUTOR: Igor Razum
GODINA: 2019.

Oton Iveković - znameniti gospodar Velikog Tabora

KATALOG
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2019.

Veronika Deseniška v slovensko-hrvaškem spominu

KATALOG
AUTOR: Rolanda Fugger Germadnik, Kristina Pavlović
GODINA: 2019.

Velikotaborski labirint kao "duhovna hrana"

PUBLIKACIJA
AUTOR: Kristina Pavlović
GODINA: 2019.

Veliki Tabor u 20. stoljeću

KATALOG
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2018.


DVOR VELIKI TABOR - Muzej koji "šapuće priče"

PUBLIKACIJA
AUTOR: Kristina Pavlović
GODINA: 2018.


Plemićki grad Veliki Tabor

PUBLIKACIJA
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2017.

Veliki Tabor Castle

PUBLIKACIJA
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2017.

Die Adelsstadt Veliki Tabor

PUBLIKACIJA
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2017.

Iz bronce u željezo - gradina Špičak

KATALOG
AUTOR: Ivančica Pavišić, Ivana Škiljan
GODINA: 2017.

Tajne pisama Nikole i Ivana Rattkaya

DEPLIJAN
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2017.

Hladno oružje i zaštitna oprema iz kulturnopovijesne zbirke Dvora Veliki Tabor

KATALOG
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2017.

Tragom Veronike Desinićke

PUBLIKACIJA
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2016.

Dvorci obitelji Rattkay

DEPLIJAN
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2016.

Obitelj KAVANAGH-BALLYANE iz Malog Tabora

KATALOG
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2015.

Legenda o Veroniki Desinićkoj

ZBORNIK
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2015.

Taborgradska ljetna škola

DEPLIJAN
AUTOR: Renata Dečman
GODINA: 2015.

Putevima grofova Rattkay

DEPLIJAN
AUTOR: Hrvoje Martinolić
GODINA: 2015.

Četiri laka komada na četiri teška kotača

KNJIŽICA
AUTOR: Andrea Brlobuš
GODINA: 2014.

Legenda o Veroniki Desinićkoj

DEPLIJAN
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2014.

Čarobni zvuci citre

DEPLIJAN
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2014.

Legenda o Veroniki Desinićkoj - riječju i slikom

KATALOG
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2013.

Priče iz Velikog Tabora

DEPLIJAN
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2013.

Tajanstvena gotika - Veliki Tabor i kapela sv. Ivana

KATALOG
AUTOR: Jacqueline Balen, Ivan Drnić, Tea Gudek Šnajdar, Nadica Jagarčec, Damir Karbić, Vedran Klaužer, Suzana Miljan, Ivan Srša, Ivana Škiljan
GODINA: 2012.

Dvor Veliki Tabor - otkrijte život u srednjovjekovnoj utvrdi

DEPLIJAN
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2012.

Veliki Tabor, druga faza obnove

DEPLIJAN
AUTOR: Ferdinand Meder
GODINA: 2011.

Dodirnimo Veliki Tabor

DEPLIJAN
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2011.

Burg Vrbovec u Klenovcu Humskome

KATALOG
AUTOR: Tatjana Tkalčec, Zorislav Horvat, Damir Karbić
GODINA: 2010.

Veliki Tabor - originalni graditeljski sklop

DEPLIJAN
AUTOR: Nadica Jagarčec
GODINA: 2008.

Legende i priče iz zagorskih dvoraca

DEPLIJAN
AUTOR: Andrea Brlobuš, Nadica Jagarčec, Lorka Lončar
GODINA: 2008.

Svim na zemlji mir, veselje

DEPLIJAN
AUTOR: Nadica Jagarčec, Milan vlč. Juranić
GODINA: 2007.

Veliki Tabor u svijetlu otkrića

KATALOG
AUTOR: Nadica Jagarčec, Ivana Škiljan
GODINA: 2007.

Legenda o Veroniki Desinićkoj

DEPLIJAN
AUTOR: Ivana Škiljan
GODINA: 2007.

Ulazi u Veliki Tabor nekad i danas

DEPLIJAN
AUTOR: Ivana Škiljan
GODINA: 2006.

Rattkayi Velikotaborski u borbi protiv Turaka

KATALOG
AUTOR: Ivana Škiljan, Mijo Korade
GODINA: 2006.

Rapiri i salonski mačevi - od smrtonosne igre do mode

KATALOG
AUTOR: Mario Kovač, Vlatka Filipčić Maligec
GODINA: 2006.

Juraj Rattkay Velikotaborski

KATALOG
AUTOR: Nadica Jagarčec, Mijo Korade
GODINA: 2004.