Arhitektura Velikega Tabora

Tematski vodeni ogled, ki poleg zunanjega ogleda ožjega grajskega jedra vključuje tudi obisk dvoriščne galerije in palasa s poudarkom na posameznih pomembnih arhitekturnih delih s poznogotskimi, renesančnimi in baročnimi stilskimi značilnostmi.

Ciljna publika: vsi obiskovalci
Kraj: Dvor Veliki Tabor
Čas: od januarja do decembra

Celjski grofje in Veronika Deseniška – Tabor pred Taborom

Tematski vodeni ogled, ki podrobno obdela legendo o Veroniki Deseniški in obiskovalcem predstavi čas pred izgradnjo današnjega Velikega Tabora. Razstava Skrivnostna gotika, Veliki Tabor in kapelica sv. Janeza poleg gotskih najdb arhitektonske plastike, kamnoseških znakov in gotskih pečnic predstavlja tudi poznogotsko zidno poslikavo kapelice sv. Janeza v Ivaniču Miljanskem, ki jo je dal zgraditi in poslikati Friderik Celjski ob priznanju nezakonskega sina Ivana, ki ga je imel z Veroniko Deseniško.

Ciljna publika: vsi obiskovalci
Kraj: Dvor Veliki Tabor
Čas: od januarja do decembra

Rattkayi Velikotaborski

Tematsko vodeni ogled s poudarkom na družini Rattkay, ki je od leta 1502 do leta 1793 gospodarila z Velikim Taborom. Njihov kulturno-zgodovinski pomen je resnično velik. Izkazali so se v bojih proti Turkom, pa tudi kot graditelji dvorca. Poleg Velikega Tabora so zgradili tudi grad Miljano, grad v Veliki Horvatski in grad Mali Tabor.

Ciljna publika: vsi obiskovalci
Kraj: Dvor Veliki Tabor
Čas: od januarja do decembra

Zgodbe o velikotaborskih pečeh

Tematski vodeni ogled s poudarkom na načinih ogrevanja v Velikem Taboru. Odprti kamini, lončene peči, pečnice z različnimi motivi od poznogotskih do renesančnih so prepolni zanimivosti. Predstavitev prinaša informacije o zadnjih spoznanjih in razlagah konservatorsko-restavratorskih in arheoloških raziskav.

Ciljna publika: vsi obiskovalci
Kraj: Dvor Veliki Tabor
Čas: od januarja do decembra