EUROPSKI DANI ARHEOLOGIJE U DVORU VELIKI TABOR

EUROPSKI DANI ARHEOLOGIJE U DVORU VELIKI TABOR

  / petak, 18. lipnja, 18 – 22 sata /

 

18 – 22   Besplatan ulaz - razgledavanje izložbenih postava Dvora Veliki Tabor:

-          Zbirka, a ne zbrka

-          Veliki Tabor u svjetlu otkrića

-          Tajanstvena gotika

-          Obitelj Kavanagh – Ballyane

-          Hladno oružje iz kulturno-povijesne zbirke Dvora Veliki Tabor

-          Nevini, a krivi

-          Legenda o Veroniki Desinićkoj – riječju i slikom

19:00   Film: Rekonstrukcija renesansnih peći u Dvoru Veliki Tabor

                        Voditeljica projekta: Ivana Škiljan

                        Autorice filma: Ivana Škiljan, Sylva Antony Čekalova  

/Rustikalna dvorana, prizemlje/

19:15    Muzejsko edukativne radionice

            Restauriranje arheoloških  nalaza – od fragmenta do cjeline

            Voditeljica radionice: Andrea Brlobuš, viši restaurator

/ prizemlje Kule B /

      

Slagalica  MELUZINA

Memory igra - VERONIKA

Voditeljica radionice: Kristina Pavlović, muzejska pedagoginja

/ prolaz između Kule A i sjevernog krila/

          

20:30    Potraga za zagonetnim ARHEOLOŠKIM predmetom

 Voditeljica radionice: Kristina Pavlović, muzejska pedagoginja

 / polazna točka- atrij /

 

21:30    3D  VIDEO MAPPING  / Atrij DVT / :

-          LIVING TABOR

-          LEGENDA O VERONIKI DESINIĆKOJ