Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Muzeji Hrvatskog zagorja, Samci 64, Gornja Stubica, OIB:11298572202, (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade) ovom Politikom privatnosti obavještavaju Vas o načinu na koji postupamo sa Vašim osobnim podacima, u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016., (Opća uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti (u daljnjem tekstu: Politika privatnosti).

Politika privatnosti informira Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji prikupljamo podatke, svrsi za koju prikupljamo i koristimo podatke, s kim dijelimo Vaše podatke, koliko ih dugo čuvamo te o Vašim pravima.

Muzeji Hrvatskog zagorja, djeluju kroz pet ustrojbenih jedinica:

Dvor Veliki Tabor

Košnički Hum 1,49216 Desinić
Tel/Fax: ++385 (0)49 374 970
Voditeljica: Renata Dečman
E-mail: 
dvt@mhz.hr
Web adresa: 
www.veliki-tabor.hr

Galerija Antuna Augustinčića
Trg Antuna Mihanovića 10, 49290 Klanjec
Tel/Fax: ++385 (0) 49 550 343, ++385 (0) 49 550 093
Voditelj: Božidar Pejković
E-mail: 
gaa@mhz.hr
Web stranica: 
gaa.mhz.hr

Muzej krapinskih neandretalaca

Šetalište Vilibalda Sluge bb, 49000, Krapina
Tel/Fax: ++385 (0) 49 371 491, ++385 (0) 49 371 968
voditelj: Eduard Vasiljević
E-mail: 
mkn@mhz.hr
Web adresa: 
www.mkn.mhz.hr

Muzej seljačkih buna

Samci 64,49245, Gornja Stubica
Tel/Fax: ++385 (0) 49 587 880, ++385 (0) 49 587 885
Voditeljica: Vlatka Filipčić Maligec
E-mail: 
msb@mhz.hr
Web adresa: 
www.msb.mhz.hr

Muzej „staro selo“ Kumrovec

Kumrovec bb, 49295 Kumrovec
Tel ++385 (0) 49 225 840; ++385 (0) 49 225 835
Voditeljica: Anita Paun-Gadža
e-mail: 
mss@mhz.hrrezervacije-mss@mhz.hr
Web adresa: 
www.mss.mhz.hr

DEFINICIJE:

Definicija osobnih podataka znači bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jest osoba koja se može identificirati, direktno ili indirektno, osobito pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Kad koristimo pojam „obrada“ mislimo na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

POJEDINOSTI O KONTAKTU:

Muzeji Hrvatskog zagorja,
Samci
64, Gornja Stubica,
OIB:11298572202
Telefoni: ++385 (0) 49 587 889, 587 888, 587 887
Fax: ++385 (0) 49 587 885
e-mail: mhz@mhz.hr
web:
www.mhz.hr

Muzeji Hrvatskog zagorja imenovali su službenika za zaštitu osobnih podataka, ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče osobnih podataka koje ste nam pružili, molimo Vas da nas kontaktirate.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Martina Ebner

e -mail: zop@mhz.hr,

t: ++385 (0) 49 587 881

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonitim osnovama, a mi se zalažemo za zaštiti privatnosti svih naših korisnika i posjetitelja naših web stranica.

PODACI KOJE NAM VI PRUŽATE

Osobni podaci korisnika kao što su ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte kao i drugi podaci prikupljati će se samo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem e-maila, telefona ili osobno u svrhu pružanja informacija o uslugama i/ili korištenja naših usluga sve dok korisnik ne zatraži brisanje. Tako sakupljeni podaci neće se učiniti dostupnima niti će se obrađivati u drugu svrhu bez izričitog pristanka korisnika, Truditi ćemo se da privatnost i anonimnost korisnika bude maksimalno zaštićena.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO NA AUTOMATIZIRANI NAČIN

Različite tehnologije mogu se koristiti našim web stranicama u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti. Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja osobnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primjeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza. Dodatne informacije o zaštiti privatnosti kao i prikupljanju korisničkih podataka možete doznati na našoj web stranici koja govori o politici kolačića (cookie policy).

Politika kolačića

POVEZNICE

Ova Internet stranica sadrži poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Voditelj obrade ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave privatnosti svake internet stranice kojoj pristupaju.

SVRHA U KOJI PRIKUPLJAMO PODATKE

- radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrirane djelatnosti,

- odgovora na Vaš upit i pružanja informacija o uslugama,

- rezervacije termina grupnih posjeta,

- rezervacije evenata i najma prostora,

- polaženja naših radionica i edukativnih programa,

- naše interne statističke obrade podataka,

- izdavanja računa.

ZAKONITOST OBRADE

Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na legitimnom interesu, privoli, ugovoru te ispunjavanju zakonom propisanih obveza. Podatke prikupljamo od Vas neposredno na način da nam iste ustupate dobrovoljno kroz korespondenciju (upiti, rezervacije termina, upisu u edukativne programe, pohvale, prigovori na proizvode i /ili usluge) u kojem slučaju se podaci prikupljaju i obrađuju temeljem legitimnih interesa voditelja obrade.

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas. Prikupljeni podaci se ne dostavljaju drugim primateljima niti se izvoze izvan Europske unije.

VAŠA PRAVA

Pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima

Pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka

Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka

Pravo na prijenos podataka

Ako imate bilo kakvo pitanje ili zabrinutost u vezi s privatnosti molimo Vas da kontaktirate voditelja obrade a podatke pogledajte u ovoj politici privatnosti pod naslovom pojedinosti o kontaktu.

ČUVANJE I SIGURNOST PODATAKA

Voditelj obrade prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontrolira i potiče unaprjeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura. Osobni podaci kojem nam Vi dobrovoljno dostavljate putem e-maila, telefona ili osobno, prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu za koju ste nam ih dostavili i čuvaju se dok se za iste ne zatraži brisanje. Pojedini osobni podaci čuvaju se onoliko koliko to Zakon nalaže te za vrijeme dok traje poslovna suradnja ili do opoziva privole.

NADZORNO TIJELO

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Voditelj obrade surađuje sa nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

IZMJENE OVE POLITIKE

Muzeji Hrvatskog zagorja obvezuju se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledavamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.

Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu sa važećim zakonima.

Sve promjene u politici privatnosti u budućnosti biti će objavljene na ovoj stranici.