OBAVIJEST

subotu 10.09.2022. godine u sklopu 11. Rally Kumrovec organizirat će se brzinski ispit “Desinić” sa startom u 10:59 h i 13:28 h na relaciji, prometnice

Hum Košnički (Dvor Veliki Tabor) - Kapelica sv. Marije Magdalene – Jazbina - Košnica

Vrijeme zatvaranja prometnice: od 09:00 do 16:00 sati 

Više informacija na: https://desinic.hr/obavijest-o-zatvaranju-ceste-10-09-2022-hum-kosnicki-kapelica-sv-marije-magdalene-jazbina-kosnica/