Zbirke

Muzejska građa Dvora Veliki Tabor razvrstana je u sedam zbirki:
- Pretpovijesna arheološka zbirka
- Srednjovjekovna arheološka zbirka
- Arheološka zbirka Vrbovec
- Kulturno povijesna zbirka
- Zbirka obitelji baruna Kavanagh
- Etnografska zbirka
- Likovna zbirka

U Dvoru Veliki Tabor su 2013. godine osnovana dva odjela: Arheološki te Kulturno – povijesni odjel.

Arheološki odjel Dvora Veliki Tabor obuhvaća sve tri arheološke zbirke: Pretpovijesnu, Srednjovjekovnu te zbirku Vrbovec.
Voditeljica arheološkog odjela : Jelena Bužanić, kustosica 
Tel: ++385 (0) 49 374 979

U Kulturno – povijesni odjel sistematizirane su Kulturno – povijesna zbirka i Zbirka obitelji baruna Kavanagh.
Voditeljica kulturno – povijesnog odjela:  Nadica Jagarčec, muzejska savjetnica
Tel: ++385 (0) 49 374 971

Pretpovijesna arheološka zbirka

Pretpovijesna arheološka zbirka sastoji se od arheoloških nalaza s lokaliteta Špičak, gdje se život počeo formirati u kasno brončano doba. Potvrđuju to istraženi materijalni ostaci iz nadzemnih stambenih objekata otkrivenih na akropoli gradine Špičak. Građa s ovog lokaliteta stigla je u Muzej zahvaljujući donaciji voditeljice istraživanja dr.sc. Ivančice Pavišić.

Voditeljica zbirke: Jelena Bužanić, kustosica 

Srednjovjekovna arheološka zbirka

Srednjovjekovnu arheološku zbirku čine jednim dijelom predmeti zatečeni u Velikom Taboru kao dio ostavštine g. Josipa Štimca a drugim dijelom predmeti prikupljeni tijekom konzervatorsko – restauratorskih zahvata na dvorcu. Prilikom arheološkog nadzora pri izvođenju radova na obnovi Velikog Tabora 2006. godine prikupljena je velika količina nalaza pećnjaka i keramike, koji su restaurirani te do danas čine jezgru Srednjovjekovne zbirke. Zbirka se kontinuirano nadopunjava predmetima sa samog lokaliteta daljnjim arheološkim istraživanjima.

Voditeljica zbirke: Jelena Bužanić, kustosica 

Arheološka zbirka Vrbovec

Arheološka zbirka Vrbovec obuhvaća građu s lokaliteta srednjovjekovnog plemićkog grada Vrbovec kojeg je sustavno, tijekom više godina, istraživao Institut za arheologiju. Građa s lokaliteta Vrbovec pristigla je u Muzej kao zatvorena cjelina, već u potpunosti sistematizirana i obrađena od strane voditeljice istraživanja dr. Tatjane Tkalčec.

Voditeljica zbirke: Jelena Bužanić, kustosica 

Kulturno povijesna zbirka

Kulturno povijesna zbirka prikuplja i sadrži predmete koji ilustriraju materijalnu kulturu nastalu u Hrvatskom zagorju i okolnim regijama u razdoblju od 14. do sredine 20. stoljeća te svjedoče o društveno-političkim prilikama i kulturno - gospodarskom životu Hrvatskog zagorja i okolice tijekom proteklih stoljeća.

Voditeljica zbirke: Nadica Jagarčec, muzejska savjetnica

Zbirka obitelji baruna Kavanagh

Zbirka obitelji baruna Kavanagh sadrži predmete prikupljene donacijom iz Malog Tabora koji je od početka 19. do sredine 20. stoljeća bio u vlasništvu ove obitelji. Ova zbirka sastoji se od papirnate građe (korespondencija, popisi, dokumenti, rukopisi, ugovori, knjige, časopisi), namještaja te dijela sitnog inventara.

Voditelj zbirke: Paul Lekaj, kustos

Etnografska zbirka

Etnografska zbirka objedinjuje predmete tradicijskog seoskog domaćinstva te seoskog gospodarstva Hrvatskog zagorja. Ovi su predmeti velikim dijelom prikupljeni donacijom Ivice Špoljara i zatečeni su u Muzeju kao dio ostavštine g. Josipa Štimca. No, zbirka se i nadalje nadopunjava. Radi se o dijelovima seoskog kućnog inventara, osobito kuhinjskog, poljoprivrednim alatkama i spravama. Isto tako prikupljen je dio tradicijske baštine zagorskih vinskih podruma ili zagorskih klijeti (bačve, brente, preše).

Voditeljica zbirke: Renata Dečman, viša kustosica

Likovna zbirka

Likovna zbirka skuplja umjetnička dijela inspirirana Velikim Taborom, Legendom o Veroniki Desinićkoj, Hrvatskim zagorjem te djela slikara Otona Ivekovića.

Voditeljica zbirke: Renata Dečman, viša kustosica