Zbirke

Muzejska građa Dvora Veliki Tabor razvrstana je u osam zbirki:
- Pretpovijesna arheološka zbirka
- Srednjovjekovna arheološka zbirka
- Arheološka zbirka Vrbovec
- Kulturno povijesna zbirka
- Zbirka obitelji baruna Kavanagh
- Etnografska zbirka
- Likovna zbirka
- Paleontološko – geološka zbirka

U Dvoru Veliki Tabor su 2013. godine osnovana dva odjela: Arheološki te Kulturno – povijesni odjel.

Arheološki odjel Dvora Veliki Tabor obuhvaća sve tri arheološke zbirke: Pretpovijesnu, Srednjovjekovnu te zbirku Vrbovec.
Voditeljica arheološkog odjela : Ivana Škiljan, viša kustosica
Tel: ++385 (0) 49 374 970

U Kulturno – povijesni odjel sistematizirane su Kulturno – povijesna zbirka i Zbirka obitelji baruna Kavanagh.
Voditeljica kulturno – povijesnog odjela: Nadica Jagarčec, viša kustosica
Tel: ++385 (0) 49 374 971

Pretpovijesna arheološka zbirka

Pretpovijesna arheološka zbirka sastoji se od arheoloških nalaza s lokaliteta Špičak, gdje se život počeo formirati u kasno brončano doba. Potvrđuju to istraženi materijalni ostaci iz nadzemnih stambenih objekata otkrivenih na akropoli gradine Špičak. Građa s ovog lokaliteta stigla je u Muzej zahvaljujući donaciji voditeljice istraživanja dr.sc. Ivančice Pavišić.

Srednjovjekovna arheološka zbirka

Srednjovjekovnu arheološku zbirku čine jednim dijelom predmeti zatečeni u Velikom Taboru kao dio ostavštine g. Josipa Štimca a drugim dijelom predmeti prikupljeni tijekom konzervatorsko – restauratorskih zahvata na dvorcu. Prilikom arheološkog nadzora pri izvođenju radova na obnovi Velikog Tabora 2006. godine prikupljena je velika količina nalaza pećnjaka i keramike, koji su restaurirani te do danas čine jezgru Srednjovjekovne zbirke. Zbirka se kontinuirano nadopunjava predmetima sa samog lokaliteta daljnjim arheološkim istraživanjima.

Arheološka zbirka Vrbovec

Arheološka zbirka Vrbovec obuhvaća građu s lokaliteta srednjovjekovnog plemićkog grada Vrbovec kojeg je sustavno, tijekom više godina, istraživao Institut za arheologiju. Građa s lokaliteta Vrbovec pristigla je u Muzej kao zatvorena cjelina, već u potpunosti sistematizirana i obrađena od strane voditeljice istraživanja dr. Tatjane Tkalčec.

Kulturno povijesna zbirka

Kulturno povijesna zbirka prikuplja i sadrži predmete koji ilustriraju materijalnu kulturu nastalu u Hrvatskom zagorju i okolnim regijama u razdoblju od 14. do sredine 20. stoljeća te svjedoče o društveno-političkim prilikama i kulturno - gospodarskom životu Hrvatskog zagorja i okolice tijekom proteklih stoljeća.

Zbirka obitelji baruna Kavanagh

Zbirka obitelji baruna Kavanagh sadrži predmete prikupljene donacijom iz Malog Tabora koji je od početka 19. do sredine 20. stoljeća bio u vlasništvu ove obitelji. Ova zbirka sastoji se od papirnate građe (korespondencija, popisi, dokumenti, rukopisi, ugovori, knjige, časopisi), namještaja te dijela sitnog inventara.

Etnografska zbirka

Etnografska zbirka objedinjuje predmete tradicijskog seoskog domaćinstva te seoskog gospodarstva Hrvatskog zagorja. Ovi su predmeti velikim dijelom prikupljeni donacijom Ivice Špoljara i zatečeni su u Muzeju kao dio ostavštine g. Josipa Štimca. No, zbirka se i nadalje nadopunjava. Radi se o dijelovima seoskog kućnog inventara, osobito kuhinjskog, poljoprivrednim alatkama i spravama. Isto tako prikupljen je dio tradicijske baštine zagorskih vinskih podruma ili zagorskih klijeti (bačve, brente, preše).

Likovna zbirka

Likovna zbirka skuplja umjetnička dijela inspirirana Velikim Taborom, Legendom o Veroniki Desinićkoj, Hrvatskim zagorjem te djela slikara Otona Ivekovića.

Paleontološko-geološka zbirka

Paleontološko-geološku zbirku čine probni uzorci tla iz ugljenokopa Pregrada kao i okamenjeni fosili koje je prikupio g. Josip Štimac.