Financiranje projekta

Projekt LIVING CASTLES djelomično financira Europska Unija iz Fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.454.671,54 EUR

Ukupno financiranje EFRR: 1.236.470,80 EUR

Sredstva Muzeja Hrvatskog zagorja: 215.355,00 EUR

Financiranje EFRR za Muzeje Hrvatskog zagorja: 183.051,75 EUR