Partneri projekta

Vodeći partner: Međimursko veleučilište u Čakovcu https://www.mev.hr/

Partneri na projektu iz Slovenije:

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan https://www.ris-dr.si/

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj https://bistra.si/

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. http://www.rasr.si/si/

Proteus d.o.o. https://www.slovenia-explorer.com

Partneri na projektu iz Hrvatske:

Gradski muzej Varaždin http://www.gmv.hr

Muzej Međimurja Čakovec http://www.mmc.hr/

Muzeji Hrvatskog zagorja (Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna) http://www.mhz.hr/